Автор
Сообщение

І рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в 0,5 бала)

Виберіть із запропонованих відповідей одну правильну

1. Перші тваринні організми, у яких з’явились примітивні тканини:

а) круглі черви; в) членистоногі;

б) кишковопорожнинні; г) молюски.

2. Наука, що вивчає будову і функції тваринних тканин:

а) цитологія; в) анатомія;

б) фізіологія; б) гістологія.

3. До основної тканини рослин належать:

а) меристема; в) шкірка;

б) ксилема; г) запасаюча тканина.

4. Пружність і міцність різних частин рослини забезпечують:

а) покривні; в) основні;

б) механічні; г) провідні.

5. Міжклітинна речовина практично відсутня у тканині:

а) епітеліальній; в) м’язовій;

б) нервовій; г) сполучній.

6. Життєві функції організму рослин регулюють:

а) фітогормони; в) антитіла;

б) антигени; г) фітонциди.

ІІ рівень (правильне розв’язання кожного завдання оцінюється в1 бал)

Виберіть із запропонованих відповідей декілька правильних

7. Реакціями різних тварин на подразники можуть бути:

а) рефлекси; в) настії;

б) тропізми; г) таксиси.

8. До складу імунної системи входить:

а) серце; г) тимус;

б) кістковий мозок; д) лімфовузли.

в) селезінка;

9. Генеративними органами вищих рослин є:

а) квітка; в) пагін;

б) корінь; г) насінина.

ІІІ рівень (правильне розв’язання оцінюється в 1 бал)

10. Встановіть відповідність між назвами тканин та їх описами:

1 твірні А накопичують поживні речовини;

2 покривні Б заповнюють проміжки між;

3 асимілюючі спеціалізованими тканинами

4 основні В здійснюють процес фотосинтезу;

Г зовні покривають органи рослин;

Д клітини цієї тканини постійно діляться.

11. Доповніть речення

Відносна сталість складу та властивостей властивостей внутрішнього середовища біологічних систем це …

12. Дайте визначення терміна

Тканина

ІV рівень (правильне розв’язання завдання оцінюється в 3 бали)

Завдання творчого характеру (одне завдання за вибором учня)

13. Порівняйте регуляції функцій у рослин і тварин.

14. Чому в будь-яких органах тварин завжди є сполучна тканина?

Помогите решить очень прошу

Решала сидела сидела и никак

Мда, прости тоже ничего не вышло.